Przejdź do treści
Znajdujesz się: Pozostałe treści
imieniny: Marka i Jarosława
25 kwietnia 2024
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Pozostałe treści

Projekt "Lepsze Jutro" - miniatura

Projekt "Lepsze Jutro"

 

W dniu 07.09.2020r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Powiatem Jasielskim - Domem Pomocy Społecznej w Foluszu.
Na podstawie której zostały przyznane środki finansowe, w postaci powierzenia grantu na realizację wniosku o powierzenie grantu pn.: ,, Lepsze jutro" dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 833 674,00 zł., mającego na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego o działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS- CoV- 2.

 

Umowę podpisał z upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Jeczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz z upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle, Pan Karol Adamski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Podczas podpisania umowy obecni byli również: Pan Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Pan Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Jasielski, Pan Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Pan Grzegorz Pers – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

W ramach realizacji wnioski grantowego przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na m.in: dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio przcujących z osobami wymagającymi wsparcia, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19, zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek.

 

W dniu 22.10.2020 r. został podpisany aneks do umowy zawartej w dniu 07.09.2020 r. zwiększający przyznaną kwotę dofinansowania 833.674,00 zł do kwoty 956.394,00 zł.

 

W dniu 15.12.2020 r. podpisano kolejną umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a Powiatem Jasielskim przyznając kolejne środki finansowe w kwocie 121.046,80 zł w ramach Programu „Lepsze Jutro” z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenów Województwa Podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV2 (zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji).

 « powrót