Przejdź do treści
Znajdujesz się: Informacje ogólne
imieniny: Joanny i Zuzanny
24 maja 2024
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Informacje ogólne

Informacje ogólne


Dom Pomocy Społecznej w Foluszu - jest jednostką organizacyjną powiatu o zasięgu ponad lokalnym i przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci. Dom sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej.

 

Warunki przyjęcia - Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Jasielskiego prowadzący DPS.

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Foluszu od 1 lutego 2023 roku wynosi:

5 058,30 zł.

/Zarządzenie nr 5/2023 Starosty Jasielskiego z dnia 27 stycznia 2023r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 30 stycznia 2023r. /

Opłatę za pobyt ponoszą: mieszkaniec, rodzina i gmina.

 

Podstawowym celem działania Domu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych swoich mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Dom umożliwia również mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

 

Położenie

 

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu - położony jest na obrzeżach Magurskiego Parku Narodowego w obrębie wsi Folusz oddalonej w kierunku południowym od miasta powiatowego Jasła o 20 km. Dojechać można linią PKS lub własnym środkiem lokomocji.

 

Wioska jest malowniczo usytuowana w niewielkiej śródgórskiej kotlinie potoku Kłopotnicy w północnym masywie Magury Wątkowskiej na wysokości 380-400m n.p.m., wśród połaci lasów liściastych i iglastych.

 

Obecnie Folusz stanowi miejscowość letniskową o uzdrowiskowych walorach i bardzo dobrych warunkach klimatycznych.

 

Na terenie wsi mieści się ośrodek wypoczynkowy, liczne gospodarstwa agroturystyczne, schronisko PTSM. Atrakcją jest wylęgarnia pstrągów na potoku Kłopotnicy oraz skałki o fantastycznych kształtach zwane "Diablim Kamieniem". Z Folusza można wyruszyć na wiele szlaków turystycznych, które ukażą niespotykane piękno tych okolic.