Przejdź do treści
Znajdujesz się: Mieszkańcy
imieniny: Tycjana i Kunegundy
03 marca 2024
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Mieszkańcy

Wiersze Bogusława Przepióry pisane gwarą

 

Zainspirowany Małym Słownikiem Pogórzańskim pod red. Jana Duszy, który ostatnio

wpadł mi w ręce, postanowiłem podzielić się z wami. moimi wierszami.Wiersze pisane są gwarą pogórzańską "Ziemi Bieckiej (z okolic Rożnowic)",bo stamtąd pochodzę.

Jestem reprezentantem pokolenia, które pamięta jak się kiedyś na wsiach mówiło, przy czym ciekawe jest to, że nawet w sąsiednich wioskach te gwary się różnily,

czasem nieznacznie a czasem bardzo - ''co wieś inno pieś co sioło inne pioło"

Są one w gruncie rzeczy podobne, zajmują obszar od ,,Dzialu grybowskiego" na zachodzie, po

Wisłokę, Jasło i Nowy Żmigród na wschodzie. Oraz od Tarnowa i Pilzna na północy, po Łemkowszczyznę na południu. Gwar tych używają tzw. Pogórzanie Zachodni.


Bogusław Przepióra


 

Kiedy


Kiedy casu troche miołym

pore słowek napisołym

Cas ucieko,cas sie zmienia

pamiyntejcie ło kłożyniach

Zeby kiedy nos nie stanie

było słychać to godanie


Folusz 02. 03.2015 r.

B .P.


Naso godka


Skond sie wziyła piykno

naso godka

W kołysce nos ucyła godać

naso matka

W chołpie naucone piykne

płolskie słowa

Cza je zachłowywać to jes

naso młowa

Chłoć los nos żucioł w rozne

świata strony

Ło nasy Łojcyźnie zawsze

pamiyntomy


Folusz29.12.2015 r.

B.P.


Wysłuchane


Wysłuchane w kołysce

nase płolskie godanie

Niech dla innych przecie

tutok płozostanie


Folusz 02.03.2015 r.

B.P.


Wyźrało słonko


Wyźrało słonko z za głor nad lasym

Łod połdnia wyźrało tym casym

Listopod, kazde bez liści drzewo

Słota, ino wiater śpiywo

I ruskie przyśpiywki łod głor nisie

Na Fłoluszu zacyno sie jesiyj

Przed wami ni mom nic do ukrycia

To jesiyj;płol, lasca,głor,życia.


Folusz 03.11.2019 r.

B.P.


Wiyjsko chołpa


Wiyjsko chołpa co sie zowie

Co stawiali jom dziadowie

Siyj,piekarnia i izdebka

Tu pasuje kazdo klepka


A tam dzie sie trzmo zbłorze

To nazywo sie w kumłorze

A w kumłorze som póskrzynki

W niych to trzymo sie łodjymki


Som tam skrzynie, dwie safarnie

No i miyjsce na wyndzarnie

Jes tam somsiek, szatkłownica

I to co nom krasi lica


Płod punocnom stronom zortka

na ni wisom kubrok,płortka

Jes maśnicka słoik śledzi

W taki chołpie to sie siedzi


A w klyscynach wisi sadło

Zeby sie gło z chlebym jadło

No i cało becka spyrki

No i susone wyngierki


Przy chołpie rośnie lilijum

Znacy tu wielbiom Maryjom

A ze wschłodu stojom ule

Babe sie przytulo cule


Łogrodek przy chołpie kazdy

Tak jak było, bedzie zawzdy

A w łogrodku rosnom cześnie

Cza ich zawsze scypić wceśnie


Tam rośnie miyrt, jaśmin,bez

Bło to wszyskło dobre jes

Gdzie łogrdek sie zacyna

Nasadzono jes kalina


Narcyz,różom, piwonijóm

Tyz tym, wielbi sie Maryjom

A płod ścianom dzikie wino

Kto wiy ło tym​? Jo i"Staro Sowino"


Folusz 04.11.2019 r.

B.P.


Jo sie wychłowołym


Jo sie wychłowołym tu na Babi Głorze

Jo znom łopłowieści, sąsiadadach Przepiorze

Jednak w młojym życiu zmłogła mie chłoroba

Ino młoge licyć na łopatrzność Błoga

Łopieke prześlicny Panny Maryji

Przecie ym jes z dziołu, z dziołu nie z paryji

Mnie matka ucyła bym pisoł i cytoł

A co zapisuje nieroz w chołpie ym słysoł.


Folusz 04.11.2019r.

B.P.


Jade fłormankom


Jade fłormankom,jade głościyjcym

Na łakach kwitnom,kwitnom kaczyńce


Lociec mi godo tu siedzioł pan

Tam stoi figłora, to świynty Jan


A łod figłory to idzie droga

Pirse na rowni puźniej jak Błog da


Przy drodze stoi tam Murowaniec

To Pajsko Droga na som wsi kraniec


Na skraju sioła las; jodki lice

I patrze z Kontow na Różnowice


Skłoda ze taki jes żywłot krotki

Dziad sadzioł jodki,jo scinom jodki


J łodpłocynek siadom na mechu

Spyrke z chlebym jym bez płośpiechu


Ciepłom herbatkom troche płopijać

Panno Maryjo bedzie nom sprzyjać

 

Bło pło robłocie jes łodpocynek

Pło ciynzkiym grzychu dobry ucynek


Na łodpuscynie, głowa w płopiele

No i płokuta młodły w niedziele


Cinsko robłota co jom łod dziadka

Ucyli w chołpie łociec i matka.


Folusz 05 .11.2019r.

B.P.


Kiejsik


Kiejsik jak bołym młody

Nie brakło mi urody

Suchołym se przyśpiywek

Nie brakłowało mi dziywek


Downo to przeminyło

Chłocioz było tak miło

Cas tak szbkło leci

Urosły wielgie dzieci


Ni młozno być barz srogiym

Wiym cza sie spłotkać z Błogiym

Dlotego zadbać muse

Ło ciało ale i duse


A w ty drodze do Błoga

Maryjo mie wspómoga

Nigdy nie bołym świynty

Kce Błogu dać talynty.

Folusz 05.11.2011r.

B.P.


Namalowołym


Namalowołym dzisiok

łobrozek Jezusa

Nie uciyrpiała na tym

młoja,młoja dusa


Dusa sie raduje

Kiej łon na mnie patrzy

Młodle sie do niegło

Jakze by inacy


Jak jes cłowiek dobry

los mu zawdy sprzyjo

Wstawio sie do Błoga

Tyz Panno Maryjo


Chłojco w młojym życiu

chłojco to sie dzioło

Zawierzołym Błogu

to mie ratowało


Talyntu marnować

to mi nie wypada

Jak stane przed Błogiym

zebym nie boł dziada

Folusz 06.11.2011 r.

B.P.


Łociec


Łociec łod małegło

mie ucoł, łod skłota

Jak w stajni i w płolu

wyglondo robłota


Nie kciało sie ucyć

godom "komu na co

przecie za to ludzie

nikomu nie płacą


Casy przeminyły

wszyskło si smiyniło

Starsi ino ludzie

wiedzą jak to było


Teroz starsy jezym

wiym cza robić ładnie

I ca sie przyłozyć

By robić dokładnie


Płodobno co robie

Nazywo sie sztuka

Loj przydała mi sie

ta łojca nauka


Fousz 06.11.2019r

B.P.

 

,,Świynto Jadwiga''

Jade głościyjcym głora mi migła

a na ty głorze świynto Jadwiga

miała swłoj zomek

i z tegło zomku nad całym Biecem

świnto Jadwiga pełniła piece.

Śpitol buduje na ziymiach Biyca

no i pilnuje by ,,Prawło Miecza''

było w tym grodzie,

sprawiedliwłościom żondzi w narodzie.

Pło tym łaskowo ze ślubnych dary

pierściyj łoddała do ,,Biycki Fary''.

By przed Tatary łochronić lud

to mo tunele cały Jyj grod.

Do dzisiok kronzom tutok lygyndy

świynto Jadwiga mo dlo nos wzglyndy.

B.P.2010


Wiersz ułożony po wycieczce na Liwocz w 2012 roku


,,Liwłoc''

Wylozym jo na krzyz na Liwłocu

i jescem dobrze nie przetar łocu,

patrze na zachłod całe płogłorze

wszyskie paryje i dzioły duze.

Het łod Cinskłowic pło samło Jasło

cy chłore łocy młoze przez masło?.

To nase płola nase zagrody,

dobrze ze jezym jesce doś młody

to jakom panne młoze płodłapie

baba mi godo,,Ty stary capie''!

B.P.2012


,,Jesinny dysc''

Dyscu pło co Ty lejes?

Dyscu cegło sie z nos śmiejes.?

Wiym ze jesiyj to dlo Ciebie raj

dyscu łodpłoconć nom daj!

W dyscu płola i krzoki,

na nos młokre kubroki,

młokro trowa na zogłonach,

młokre piorka na gawronach.

Ale niedugło przydzie juz zima

i co!jes śniyg, Ciebie dyscu nima!

B.P.2012


,,Wysła Maryjo''

Wysła Maryjo na plac nieba,

na Rożnowice płopatrzyć trzeba.

Na wszyskie płola na wszyskie dzioły

i na Rownie i na Padoły.

Płola uwiła rozmajtym kwieciem

,,jak sie tam wiedzie młojym dzieciom?

Cy sie w parafi ty wszyskie panny

na łodpust młodlom do świynty Anny?

Cy płola nie zarosto ziele ?

,,Nie zasypujcie grusek w płopiele''

B.P.2009


,,Leje dysc''

Leje dysc za łoknym

dobrze ze nie młokne.

Siedze w piekarni przy blase,

fajke pykom casym.

Herbatki łyk płopije

tak sie dobrze żyje.

Co z tegło ze plucha na świecie

jezym w chołpie przecie

Juz w płolu płorobine

krowy napłojone,

jo tyz pło wiecerzy

to sie sidzi abło lezy.

Tak sie ino robi, kiej tako plogłoda

a jak ładno na wsi casu skłoda.

B.P.2012,,Paździyrnik''

Paździyrnik płomał przysed'

na płole z chołpy zem wysed.

Patrze z dziołu ku wsi

nade wsią gynsto mgła wisi.

Pajyncyny w rosie zmrozone

dobrze jes w chołpie przy żonie

Dobrze jes sie napić herbatki

patrzyć jak sie bawią dziatki.

Mgła tyz spłowiła krzoki

juz łodleciły ptoki.

W paryji straśnie cichło

świyżym płowitrzym łoddychom

ino dziesik pies sceko

na zime kazdy ceko.

B.P.2012,,Sypie i kurzy''

Sypie i kurzy,cas sie nom dłuzy.

Siedzymy przy blase bło tak dobrze jest casym,

zakurzyć cygara,tak jak staro wiara.

Łopowidomy bajki jak nasi dzidkłowie zapiykali fajki

płod blachom w płopiele,zawsze pło kłościele

i w długie wiecory pamiyntom do typory.

Strachy,światołka,topielce,błom sie wtedy boł wielce.

Nogle trzask i huk,na głowie włosy dymba stają.

Nie błojcie sie to z mrozu drzewa w paryji pynkają.

Bedzie nowe do pieca drzewło,w chołpie ciepło

A na płolu kurzawa wiater gwizdo i śpiywo.

B.P.2010,,Sanna''

Włozymy sie pło Babiyjcu saniami

wskakuj płojedzies z nami

Mrozy tyngie luty

mos tu kłoc przykryj kłolana błoty.

Kłonie parskają parom

jedziymy drogom starom

zadynto w wynwłozie droga

rynce składomy do Błoga.

Zając przed nami głoni

zeby ino nie utopić kłoni.

Udało sie przez zospe my przejechali

wio na na głorke,

brzegiym płojedzimy dali.

B.P.2013,,Śliczna Pani z konwaliami ''-odniesienie do obrazków

przeze mnie malowanych.,Do Anny''

Ślicno Pani stoji z konwaliami

Do łojca nasegło wstawio sie za nami.

Na buzi Jyj widać paniyjski rumiyniec

płasczym swym łokryła Rozymbark ,Babjynjec

Nad głowom i świyci złoto aureola

mo w swłoji łopiece chołpy łąki , płola

Konwalije zbiyro w łogrodzie za ścianom

i sploglondo sobie na Głore Rożanom

Na Glore Różanom i Rasławskie Płola

głościyjcym Krolewskiym idzie dola cy nie dola.

Daje nom nadzieje daje nom tyz łaski

wiara wNiom tu staro jak kłopiec Rasławski

Do Rożnowic idzie do swy matki Anny

do Anny tyz chłodzom z łokłolicy panny.

Chłopoki przychłodzom w bilutkich kłoszulach

Anna dziecka wnynki do serca przytulo.

Na płolach zacyno źraleć juz zbłoże

Anna panne Marje płoradzi wspumłoze

Kłosy łosczom hardo

bło i twardo rynka .

I ciesy sie Anna i Marja Paniynka.

Pon Jezus ino w niebie głowom kiwo

zacyno Rozymbark zacyno juz żniwło.

W dziesiontki żyto skłopili ,w łosmoki pszenice.

Na Anny w kłościele całe łokolice

Racławice, Bugoj ,Sitnica, jadom fłormankami

Maryjo ,świynto Anna wstawiom sie za nami

B.P.2009Kościół świętego Andrzeja w Rożnowicach

zbudowany w latach 1756-1764 obok miejsca

starego prawdopodbnie mórowanego wcześniejszego

kościoła -legenda.


Boł w Rozymbarku kłościoł stary

co gło spolili puźni Tatary.

I wszyscy w koło jak siyngnąć łokiym

to sie młodlili płod ,,Jedynokiym''

Lec w kłojcu nazbiyrali drzewa

składali gło tam dzie płotrzeba.

I kazdy dawoł na kłościoł krzoka

drzewło składali koło,,Hanoka''

Roz w nocy coś zahucało

nik nie wiy co sie z drzewym stało.

I patrzm ludzie,patrzom do łokiyn

i idzie płotwa a za niom krokiew

Co to za dziwne jes zjawiskło

przesło sie drzewło samło wszyskło.

A gdzie sie przesło tam i złostało

i chyntnych wtedy było nie mało.

,,Płostawić kłościoł trza tu panie

to my łozymy,łozymy na nie

a ze Rozymbark to nie niechwieja

bedzie tu kłościół stoł Jyndrzeja.''

A ze som tutok ładne panny

łodpust tu bedzie zawsze w Anny.

Znakiym Jyndrzeja płole sie znacy

kto gło nie widzioł to gło łobacy.

Dzie sie krzyzują stare drogi

płodobno przemawiali do ludzi błogi

Płostawili tam krzyze figłory

co stojom tutok do ty pory

B.P.2010


,,Wstaje rano''

Wstaje rano ide do stajni

załozyć gadzinie siano

wychłodze na droge

płopatrzyć na wieś młoge

Mgła sie snuje włolno

dziesik do poł dziołu

wnet trzabedzie śniodać

to pude do stołu

Ale narazie patrze na Rozymbark

piyknie jak w łobrazie.

Słonkło szybkło wschłodzi

dzieś nad Świyncanami

tyle lot życio

tylo juz za nami

Jakiym wielgiym scynściym

jes tu na Płogłorzu

wyjś z chołpy na płole

stanąć na płodworzu

I na świat płopatrzyć

dziły i paryje

wiync kazdymu tutok

to sie dobrze żyje.

B.P.2012.


,,Jak sie scypi cześnie''

Rano sie wstaje ubiyro filcoki

abło jakie inne gumioki.

Idzie sie w las abło w paryje

nojlepi to iś na cyje

Płod starom cześnie

tam zawsze młode cześnie rosnom

Dugło sie cześnie łogląduje

puźni sie z ziymi wykłopuje

i sie do chołpy przynosi

nikłogło sie ło nic nie prosi.

Młocy sie troche kłorzyń w włodzie

puźni sie wsodzo na łogrodzie.

Sie robi te zabiegi zaroz jak zydom

piyrse śniygi.

Jak idzie dzie piytnosty luty

ubiyro sie skłorzane błoty

na starom cześnie sie wyłazi i ucino zrazy

Takie zrazy sie ucino scyzorykiym

zawijo w papiyr wionze rzemykiym dobrze ich przelicy

i chłowo do piwnicy

Kiedy sie zacyno budzić jelyj

pączki na drzewach zamiyniajom sie w zielyń

Kiedy sie budzi sie piyrso żmija

i kiedy wszyskło sie rozwija

Bierze sie ,,dzika'' w połowie ucino

z głory norzym sie gło przecino.

Zraze sie zastruguje kazdom z

z dzikiem pasuje sie jom miazgom

I trza łobwiązać taśmom, śpagatym

puźni sie to rozetnie latym,

ogrodniczą maściom albło błotym

miyjsce scypiynio zasmarować płotym

By sie zraza dobrze trzymała

i zeby miozga nie wysychała

Cześnie sie zawsze scypi wceśnie

Zawsze sie scypi na dzik cześni

I dobrze sie pasuje zrazy

zeby nie scypić pło dwa razy.

B.P.2012
"Kłowol"

U kłowola biją młoty

kazdy chyntny do robłoty

miech co chwila w łogiyj dyma

kłowol blache w klyscach trzyma

roz dwa, roz dwa

tak we dwojke to bić trza

A kłowadło ino dzwoni

do łokucio pora kłoni

Stal głorąco cało biała

zeby dobrze kuć się dała.

Kłoksym poli sie łognisko

ze sie nie przysunies blisko

I z łogniska iskry lecom

kłowolowi łocy świecom

Stal Hartować kuć w żeleźle

kłowol sie natrudzi nieźle

Ale tako to robłota

trza sie ucyć jyj łod skłota

zeby stal sie nie przegrzała

zeby sie spłogrzywać dała

I siykiyry i plodkłowy

użyć siły użyć głowy

To sie robi to sie kuje

i sie płaci i dziękuje

B.P.2014


,,Fłorman"

Jedzie fłora, jedzie fłora

co ją ciągnie szkapa bura

szkapa bura, kłoj bułany

a fłormanek jes pijany

Jadom, jadom płolym, lasym

fłormon se płociągnie casym

głorzołecki z becołecki

co jom wiezie w pukłosecki

Kłonie ciągną, droga wąska

w stajni w złobie ceko strząska

Jadą przes las w lejsie dziki

fłormon w strachu'' wio! Kłoniki''

''Wio! Kłoniki wiśta! Hetta!''

ceko żonka Bernadetka

''Wio galopem płod chałupe

Bernadetka grzeje zupe

Zupe grzeje ze skwarckami

w stajni nie chce jo spać z wami''

Przyjechali zdjoł chumonta

żonka sie przy włozie krząta

Doł łobrku kłoniom w złobie

żonka gło pło brodzie skrobie

"pudzies zy mną spać do rana"

tako dola jes fłormana.

B.P.2014


,,Biyc"

Biyc miasto znane babom i chłopom

na głorze lezy nad rzykom Ropą

Jes łogrodzone murym w łokoło

dbają ło mury ludzie płospołu

Mury mo młocne preciw Tatary

śternoście baśt w tych murach starych

Z połdnia na pónoc przez miast droga

i kłolegiata w ni to do Błoga

młodlom miescanie ''co tutok bedzie jak nos nie stanie''

W Biycu miescanie to nie som dziady

wina w piwnicach trzymają składy

Nad mistym Biycym kawołek blisło

Głora Zamkłowo na ni zomcysko

z nigło Jadwiga ze swłojym synym

widziała strzechy zwane Stzesynym

kiedy by w Bicu kto zachłorowoł

medyk w śpitolu tam gło ratowoł

W Biycu jes rynek z ratusym w środku

na handlu winym biyc sie tak łodkul

Ratus wysoki hen jaz do nieba

przed najeźdźcami grod chronić trzeba

Łod zbója Becza i Katow szkoły

żyją tu ludzie razym płospołu

Jak w piyrsyk wiekach i w średnowieczu

kozdy myśloł by siedzieć w Bieczu

Dzisiok komórki no i ypony

kto siedzi w Biycu zadwłolony.

B.P.2014,,Rzepienniki"

Tak sie lygynda ło Rzepiennikach zacyna

suchy biskup strzyze Morcina

A Rzepioki twarde chłopoki

siejom na płolach zbłoże

spyrke trzymajom w kómłorze

lubim baby gołe

i lubim pić głożołe

Sadzom i jedzom rzepe

ano dlo tegło mają taką krzepe

B.P.2014


,,W Sitnickim lejsie"

Jak wieś pło świecie niesie

jes brzezina w sitnickim lesie

Tam to na kłozoki i prowdziwki

przychłodzom skłoty i dziywki

Miyjsce to zwie sie Raj

tam tyn piykny gaj

Jo tam niejedyn roz bołym

na trowie sie połozołym

i patrzołym w nieba lice

''piykny brzozowy las

i całe Sitnice''

B.P.2013


,,Binarowo"

Binarowo,Binarowo

niech z cebulom sie schłowo

Bło przecie cy wy nie wiecie ?

Miodym slynie w świecie.

Cy tam Tatary aby?

tam najładniyjse baby!

Pełno tam było uli

i pełno ładnych cornuli

B.P.2012


,,Na Michała''

Na Michała na Michała

w Binarowy wiara stała

Dziś świńsko noga w kapuście

przy św. Michale przy łodpuście

B.P.2014.


,,Zima''

Zima przysla śniygi

zając ćwicy biegi

i złostawio ślady

pies gło dogłonić

nie do rady.

Jo saniami jade

kłoc na nogi kłade

bło mrozi,dobrze jes sie włozić

Kłonie lecom galopym

jo z tąd jezym chłopym

lubie kłonie w biegu i

tylo ,tylo śniygu

Na płolach i w lesie

ino echło niesie.

Dzwonki co przy kantarze

to Błog doł takom zime w darze

Najlepsym lykiym na smótki

płopatrzyć na w śniygu jodki

i na zimłowy świat

jaki śniyg robi ład.

Zakurzy miyndze ,granicki

i ni ma ło nie sprzycki

I patrzys na łokoło

wszyndzie piyknie bioło.

B.P.2013.


,,Racławice''

Na całe łokolice słynom Racławice

kurchanym,na wygłonie usypanym.

Młoze gło Tatary przy ty drodze stary usypali

Młoze księżny Racławy sie bali

Ktoro swym imiyniym wieś swłojom nazwała

bło tak wiara kciala

I młoge przysiąc lot tymu tysiąc

Rasławice stojom bło sie

ludzie Błoga błoją

B.P. 2012.


,,Bugoj"

Rozymbark sioło stare

z połdnia słynie Bugajym

Tam jak godają stare przyśpiywki

som tam najładniyjse dziywki

Przez las do Rozymbarku skłoty i wszyskie panny

na łodpust chłodziły w aAnny

Chłoć w Roznowicach jo miyszkom

z matkom chłodziulym tom starom ściyzkom

B.P.2013.


,,Dziywce""

Jo se jezym dziywce młode

jo mom zdrowie i urode

Trzeba mi piniyndzy kłopa

no i do kłochanio chłopa

B.P.2015.


,,Topielec"'

W nasy studni cosik dudni !

Ty nie jezyś przecie cielec

w nasy studni jes topielec

Wiadro z włodom ino wylej

nad studniom sie nie nachylej

Nie wychylej sie dalekło

bło topielec na to ceko

B.P.2015.


,,Kaśka""

Stoi Kaśka na młoście

głościyjcym jadom głoście

Płodjechali włozym płod Kaśke

,,Na fłore Kaśka właźcie""

Siadła se Kaśka w wasązek

Dawej Kaśka piniązek

B.P.2015.


,,Kołodziyj''

Dziadek kołodziyj siedzi na kłobylicy

robi koło do żeleźnioka

Strogo łośnikiym dzwona

dzwona brzozowe z fłoszta

W koło nigło pełno trzosek

jo zbiyrom łodrzynki łod dzwon

Koło solidne,głowa brzozowo

utocono w stary tokarni z zawikloka

Śprychy z dąbka scypane.

Jesce łojźniom płoprawić głowe

juz głotowe,trza dać do kłowola

zeby łokuł,nabiuł brzostynki,buksa i rafe

B.P.2014.,,Dziywce''

Nie krzyc dziywce nie krzyc

bło to nie wypodo

Przychłodzi do ciebie

i gupłoty godo

Jak przydzie do Ciebie

ni bedzie Cie zwłodziuł

Jak sie nie łożyni

iłe bedzie chłodziuł

Nie krzyc dziwce nie krzyc

bło tak nie wypada

jak sie nie kce żynić

to gło kłopnij dziada

B.P.2015


,,Płodzies''

Płodzies do mnie młoje dziewce

jo juz inny inny nie chce

Jo kce Ciebie ma ptasyno

Jo kce Ciebie Ciebie ino

Noc przychłodzi wiecor krotki

nawesele kupie włodki

I z błogosławiyństwym Błożym

stane zTobom przed łontorzym

Puźni razym pudziym w tany

Ty mi płowiys młoj,, kłochany''

No i słonkło nom zaświeci

bedziemy mieć duzo dzieci

B.P.2015.


,,Spyrka''

Nie zimnioki i korpiele

lubie spyrke jeś w niedziele

Lubie spyrke i kiołbase

śliwłowicom przepić casym

Bło jo tuste lubie jadło

a najbardzi lubie sadło

Lubie sadło i wyndzonke

a najbardz młoją żonke

Bło mi żonka przy łodpuście

świńską noge do w kapuście

Jo żonecke swom przytulom

lubie skwarcki jeś z cebulom

Głożołeckom to przepije

jak sie z żonką dobrze żyje

B.P.2015.


,,Rozymbark''

Nad rzykom Sitnicankom

tam pło środku dziołów

Tam lezy Rozymbark

sioło to płospołu

Niymcy i Płoloki

łod downa zasiedli

Razym przecie tutok

swłoje życie wiedli

Kiejsik to Niemścino

wioskę tą nazwano

Puźni zaś Rozymbark

tak na nie godano

Niemieckie nazwiska

ino sie łostały

teroz płolski narod

płolski narod cały

Tu płolskie chłopoki

i płolskie som dziywki

Przecie dobrze znają

starodowne śpiywki

Co ich babki,dziadowie

nieroz Jom śpiywali

No bło dobrze kcieli

zeby pamiyntali

Zeby kazdy trzymoł

sie swy łojcowizny

Łojcyzny i godki

nasegło jynzyka

Noi wiara w Błoga

niechaj nie zanika

B.P.2015.« powrót